PABAS OM OSS KOMPETANSE BIM AKTUELLE PROSJEKTER KARRIERE I PABAS ANSATTE KONTAKT
 
Veteransenter for Forsvarsbygg
 
Klikk for neste bilde
Byggherre: Forsvarsbygg Utvikling Øst
Type: Veteransenter med overnatting
Størrelse: ca 1000 m² nybygg + ca 2800 m² rehabilitering
Periode: 2011 -
Sted: Bæreia, Kongsvinger
Status: Under planlegging
 
Veteransenteret på Bæreia skal utvides med en ny fløy, nytt teknisk rom og oppgradering av eksisterende bygningsmasse samt oppgradering av uteområdene.

 

 

 
Aktuelle prosjekter
 

Skole for forsvarsbygg

Det skal bygges kontorer, møterom og klasserom i tilknytning til eksisterende skolebygg.

Les mer

Veteransenter Bæreia

Veteransenteret på Bæreia skal utvides med en ny fløy, med nytt teknsik rom og oppgradering av uteområdene samt oppgradering av eksisterende bygningsmasse

Les mer

Kartverket Hønefoss - inneklima

Eksisterende bygg med ventilasjon skal rehabiliteres og nytt teknisk rom på taket skal etableres.

Les mer

Forlegningsbrakker Terningsmoen

Eksisterende verneverdige forlegningsbrakker skal totalrehabiliteres.

Les mer

Trafobygg Sessvolmoen

Eksisterende bygg er revet og nytt bygg etabelert. Det er bygget ny trapp til trafo i kjeller.

Les mer
 
 
Copyright (c) 2011 PABAS Arkitekter og rådgivende ingeniører AS
  Telefon: 67 54 62 90 ● Telefaks: 67 54 39 13 ● pabas@pabas.no