PABAS OM OSS KOMPETANSE BIM AKTUELLE PROSJEKTER KARRIERE I PABAS ANSATTE KONTAKT
 
Utredninger
 

Byggherrens og planleggerenes innvirkning på økonomi og utforming er størst i de innledende prosjektfaser: utredningsfasen, løsnings-/skisseprosjektfasen og forprosjektfasen.

En vellykket prosjektgjennomføring krever et systematisk og grundig arbeid for å klarlegge prosjektets forutsetninger, muligheter og løsninger:

- Analyse av funksjonelle behov, offentlige krav, stedlige forhold og etablering av romprogram

- Fastlegging av rammer for ressurser og byggetid

- Vurdering av alternative prinsippløsninger med kostnadsoverslag.

Eksempel på slike oppdrag er:

 

- Romprogram for radio og TV-senteret og Deltagerlandsbygen for OL samt Forsvarets operative hovedkvarter
- Planlegging av ekspedisjonsområder i lufthavner for Avinor.
- En rekke oppdrag for:

  • Forsvarsbygg Utvikling
  • Telenor Eiendom Holding
  • Avinor
  • Undevisningsbygg Oslo KF
  • Statsbygg
  • Offentlige og private byggherrer

 

   

 

 

 
Kompetanse
 

BIM Les mer

Sentral godkjenning Les mer

Arkitektur Les mer

Totalprosjektering Les mer

Utredninger Les mer

Arealplanlegging Les mer

Bygninger Les mer

Teknisk avanserte bygg og anlegg Les mer

Anlegg Les mer

Eiendomsutvikling Les mer

Referanser Les mer

 
 
Copyright (c) 2011 PABAS Arkitekter og rådgivende ingeniører AS
  Telefon: 67 54 62 90 ● pabas@pabas.no