PABAS OM OSS KOMPETANSE BIM AKTUELLE PROSJEKTER KARRIERE I PABAS ANSATTE KONTAKT
 
Ung i PABAS
 

PABAS  er et tverrfaglig firma med arkitekter, statikere, byggetekniske rådgivere, prosjekteringsledere og prosjektledere. I tillegg tilbyr vi våre kunder tjenester innen byggeledelse, tilstandsanalyse og eiendomsutvikling. Vi har godt og nært samarbeid med faste, meget kompetente, rådgivere innen geoteknikk, brann, akustikk, miljø, elektro- og VVS-teknikk som i prosjektene vil bidra til at unge i PABAS får en ytterligere tverrfaglig forståelse og utvikling ut over byggfaget. Vi har et sosialt og hyggelig miljø med oversiktlig flat struktur og kompetente kollegaer. Generelt gir størrelsen på prosjektene vi har team på 2 til 4 medarbeidere i hvert fag. Dette gir god utvikling og en bratt læringskurve med god oppfølging og kvalitetssikring av de unge. Vi har også mer teknisk avanserte prosjekter og vår spesialitet som er større utfordrende prosjekter med de mest komplekse tele/data og inneklima tekniske løsninger som gir ytterligere tverrfaglig forståelse og læring.

Ung arkitekt: Som ung i PABAS vil du utvikle deg kreativt og bredere med god tverrfaglig forståelse. Vi har tilbakemelding på at dette gjør at du får en trygghet som gir faglig styrke, evne og mulighet til å løse og bidra i utfordrende og varierte oppgaver innen visuell formgiving med krav til effektive planløsninger, miljøforståelse og høy kvalitet i funksjonene. Du vil i PABAS få anledning til å spesialisere deg innen arkitekturfaget eller utvikle deg innen prosjekt- og prosjekteringsledelse.

Intervju med tidligere PABAS-arkitekt.

Ung sivilingeniør/ingeniør: Som ung i PABAS kan du spesialisere deg innen statikk og byggeteknikk, utvikle deg mer mot bygningsfysikk/husbygningsteknikk i samarbeid med våre arkitekter eller gå for en karriere innen prosjektadministrasjon som prosjektleder eller prosjekteringsleder. Prosjektene vi har og tverrfagligheten vi tilbyr gir altså mulighet for å prøve seg i prosjektene slik at vi i samarbeid kan finne ut hva som passer best for deg.

Over nevnte gjør at du i PABAS raskt får ansvar etter kompetanse, faglig utvikling, personlige egenskaper og interessefelt. Vi vet vi kan tilby deg det du trenger for å utvikle deg faglig med utgangspunkt i at PABAS har erfaringen og kompetansen samlet blant dine kollegaer her hos oss og at vi ikke er et konsern med flere hundre ansatte med kompetansen spredt over hele landet.

Programvare vi bruker: For produksjon av 3D-modeller og tegninger bruker vi Autodesk sine produkter. Våre arkitekter bruker Revit Architecture og AutoCAD Architecture samt Focus Arealplan for plandata. Ingeniørerne bruker Revit Structure og AutoCAD Structural detailing. Alle nyansatte får kurs i bruk av Revit hos programvareleverandøren.

Som BIM-verktøy bruker vi Solibri Model Checker for sammenstilling og krasjkontroll av sammenstilte modeller.

Vi bruker Focus Kontruksjon for statiske beregninger og Focus Anbud for utarbeiding av beskrivelse.

Vi har subscriptionavtale med programvareleverandørene slik at vi til enhver tid har mulighet til å jobbe med siste versjon av de over nevnte programmene.

Til billedbehandling bruker vi Adobe Creative Suite med Photoshop, Illustrator og InDesign.

Forøvrig jobber vi på PCer med Windows operativsystem og bruker Microsoft Office til generell dokumentbehandling.

 
 
Ledige stillinger
 

Sivilingeniør og ingeniør bygg/prosjektadministrasjon

Vi søker sivilingeniør og ingeniør med kompetanse innen bygg og
prosjektadministrasjon

Les mer

Sivilingeniør og ingeniør bygg

Vi søker sivilingeniør og ingeniør bygg med gode statikkunskaper

Les mer

Erfaren sivilarkitekt

Vi søker kreativ person med minimum 5 års erfaring og god evne til samarbeid

Les mer

Ung sivilarkitekt

Vi søker en kreativ og engasjert person med god evne til samarbeid

Les mer
 
Copyright (c) 2011 PABAS Arkitekter og rådgivende ingeniører AS
  Telefon: 67 54 62 90 ● pabas@pabas.no