PABAS OM OSS KOMPETANSE BIM AKTUELLE PROSJEKTER KARRIERE I PABAS ANSATTE KONTAKT
 
Forlegningsbrakker Terningmoen
 

Byggherre: Forsvarsbygg Utvikling Øst
Type: Forlegningsbrakker
Størrelse: 6 stk brakker à ca 250 m² totalt Ca 1500 m²
Periode: 2010-2012
Sted: Terningmoen - Elverum
Status: Under utførelse
 
Eksisterende verneverdige forlegningsbrakker skal totalrehabiliteres. Vegger skal males utvendig. Det skal etableres nye bad. Brakkene skal etterisoleres og vinduer og dører skal byttes. Fasadeuttrykket skal bevares.

Les mer på Forsvarsbygg sine sider.

 

 

 
Aktuelle prosjekter
 

Skole for forsvarsbygg

Det skal bygges kontorer, møterom og klasserom i tilknytning til eksisterende skolebygg.

Les mer

Veteransenter Bæreia

Veteransenteret på Bæreia skal utvides med en ny fløy, med nytt teknsik rom og oppgradering av uteområdene samt oppgradering av eksisterende bygningsmasse

Les mer

Kartverket Hønefoss - inneklima

Eksisterende bygg med ventilasjon skal rehabiliteres og nytt teknisk rom på taket skal etableres.

Les mer

Forlegningsbrakker Terningsmoen

Eksisterende verneverdige forlegningsbrakker skal totalrehabiliteres.

Les mer

Trafobygg Sessvolmoen

Eksisterende bygg er revet og nytt bygg etabelert. Det er bygget ny trapp til trafo i kjeller.

Les mer
 
 
Copyright (c) 2011 PABAS Arkitekter og rådgivende ingeniører AS
  Telefon: 67 54 62 90 ● Telefaks: 67 54 39 13 ● pabas@pabas.no