PABAS OM OSS KOMPETANSE BIM AKTUELLE PROSJEKTER KARRIERE I PABAS ANSATTE KONTAKT
 
Skole for Forsvarsbygg
 

Byggherre: Forsvarsbygg Utvikling Øst
Type: Skolebygg
Størrelse: ca 650 m² (tilbygg)
Periode: 2010-
Sted: Oslo
Status: Under planlegging
 
Det skal bygges kontorer, møterom, spiserom og klasserom i tilknytning til eksisterende skolebygg. Store luftige arealer. Energiklasse A

 

 

 
Aktuelle prosjekter
 

Skole for forsvarsbygg

Det skal bygges kontorer, møterom og klasserom i tilknytning til eksisterende skolebygg.

Les mer

Veteransenter Bæreia

Veteransenteret på Bæreia skal utvides med en ny fløy, med nytt teknsik rom og oppgradering av uteområdene samt oppgradering av eksisterende bygningsmasse

Les mer

Kartverket Hønefoss - inneklima

Eksisterende bygg med ventilasjon skal rehabiliteres og nytt teknisk rom på taket skal etableres.

Les mer

Forlegningsbrakker Terningsmoen

Eksisterende verneverdige forlegningsbrakker skal totalrehabiliteres.

Les mer

Trafobygg Sessvolmoen

Eksisterende bygg er revet og nytt bygg etabelert. Det er bygget ny trapp til trafo i kjeller.

Les mer
 
 
Copyright (c) 2011 PABAS Arkitekter og rådgivende ingeniører AS
  Telefon: 67 54 62 90 ● Telefaks: 67 54 39 13 ● pabas@pabas.no