PABAS OM OSS KOMPETANSE BIM AKTUELLE PROSJEKTER KARRIERE I PABAS ANSATTE KONTAKT
 
Bygninger
 

Større prosjekter for helsevesen, undervisning, industri og servicenæringer er kompliserte oppgaver, både teknisk og administrativt. Det er behov for grundige analyser av funksjoner samt estetiske og tekniske forhold.

Målet er å finne frem til effektive og økonomiske løsninger som samtidig gir funksjonelle gode drifts- og arbeidsforhold i bygningene. For å nå dette målet legges vesentlig vekt på oversiktlig presentasjon for byggherren i de innledende prosjektfaser. Her inngår illustrasjoner av alternative løsninger, vurdering av bygningsmessig fleksibilitet, materialvalg m.m.

Kontraheringsformene bør markedstilpasses. For anbudspris og kontraktsforhold med utførende entreprenører er et profesjonelt og gjennomarbeidet anbudsmateriale av stor betydning. Beskrivelser, mengdeberegninger og tegninger blir derfor utført av godt kvalifisert medarbeidere som oppdragsansvarlige.

Eksempel på slike oppdrag er:

  • Haug skole, Bærum kommune
  • Emma Hjort skole, Bærum kommune
  • 15 skoler for Undervisningsbygg Oslo KF
  • Kontorer, lager, bygg med overnattingsmulighet osv for Forsvarsbygg
 
Kompetanse
 

BIM Les mer

Sentral godkjenning Les mer

Arkitektur Les mer

Totalprosjektering Les mer

Utredninger Les mer

Arealplanlegging Les mer

Bygninger Les mer

Teknisk avanserte bygg og anlegg Les mer

Anlegg Les mer

Eiendomsutvikling Les mer

Referanser Les mer

 
 
Copyright (c) 2011 PABAS Arkitekter og rådgivende ingeniører AS
  Telefon: 67 54 62 90 ● pabas@pabas.no